અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

જીલ્‍લાઓના કોડ નંબર

ગુજરાતની આર.ટી.ઓ.કચેરીઓમાં ફાળવવામાં આવેલ કોડ નંબરની વિગત

Registration Authority

 

Code No.

રજીસ્ટરીંગ ઓથોરીટી

 

કોડ નંબર

અમદાવાદ

Ahmedabad

GJ – ૧

મહેસાણા

Mehsana

GJ – ૨

રાજકોટ

Rajkot

GJ – ૩

ભાવનગર

Bhavnagar

GJ – ૪

સુરત

Surat

GJ – ૫

વડોદરા

Vadodra

GJ – ૬

નડીયાદ

Nadiad

GJ – ૭

પાલનપુર

Palanpur

GJ – ૮

હિંમતનગર

Himmatnagar

GJ – ૯

જામનગર

Jamnagar

GJ – ૧૦

જૂનાગઢ

Junagadh

GJ – ૧૧

ભુજ

Bhuj

GJ – ૧૨

સુરેન્દ્રનગર

Surendranagar

GJ – ૧૩

અમરેલી

Amreli

GJ – ૧૪

વલસાડ

Valsad

GJ – ૧૫

ભરૂચ

Bharuch

GJ – ૧૬

ગોધરા

Godhra

GJ – ૧૭

ગાંધીનગર

Gandhinagar

GJ – ૧૮

બારડોલી

Bardoli

GJ – ૧૯

દાહોદ

Dahod

GJ – ૨૦

નવસારી

Navsari

GJ – ૨૧

નર્મદા

Narmada

GJ – ૨૨

આણંદ

Anand

GJ – ૨૩

પાટણ

Patan

GJ – ૨૪

પોરબંદર

Porbander

GJ – ૨૫

વ્યારા

Vyara

GJ – ૨૬

વસ્ત્રાલ(અમદાવાદ પૂર્વ)

Vastral

GJ – ૨૭

પાલ, સુરત (વેસ્ટ)

Pal, Surat (West)

GJ – ૨૮

વડોદરા – ૨

Vadodara – 2

GJ – ૨૯

ડાંગ

Dang

GJ – ૩૦

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190211 Last updated on 08-05-2017