અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |   પ્રવૃત્તિઓ  |   સલામતી  |
સલામતી
Arrow સીટ બેલ્‍ટ
     સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ્સ રુલ્સ-૧૯૮૯ નાં નિયમ-૧૩૮ (૩) ની જોગવાઇ મુજબ જે મોટર વાહનોમાં નિયમ-૧૨૫ પમાણે સીટબેલ્ટ ફિટ કરવામાં આવેલ છે. તે વાહનોનાં કિસ્સામાં વાહન જયારે ગતીમાં હોય ત્યારે વાહન ચાલકો તથા....
Arrow ભયજનક વાહન વ્‍યવહાર
     ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોમાં ભયજનક અથવા માનવજીવનને ભય ઉત્પન્ન કરે તેવા માલ વાહન કરવાન બાબતે દેશમાં કેમીકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વિકાસને લીધે જુદી જુદી જાતના અસંખ્ય ત્રાસદાયક રસાયણોનું ઉત્પાદન અને તેની હેરાફેરી....
Arrow પબ્‍લીક ટ્રાન્‍સપોર્ટેશન
     ખાસ સંજોગોમાં પરમીટમાં નિદિર્ષ્ટ કરેલ હોય તે સિવાયના રુટો ઉપર સ્ટેજ કેરેજ ચલાવવા બાબત:ગુજરાત રાજય મોટર વાહન નિયમો, ૧૯૮૯ની કલમ - ૧૧૧ મુજબ ખાસ સંજોગોમાં અને કારણોની લેખિત નોંધ કરીને પરમીટ આપનાર....
Arrow હેલ્‍મેટ
     હેલ્ તીજ છે હેલ્મેટ - અડચણરુપ છતાં અનિવાર્ય હેલ્મેટ સલામત, તો સર સલામત ! હેલ્મેટ કાલની છીપ જેવી છે છીપને તોડો નહીં ત્યાં સુધી તેની કિમંત આંકી ન શકાય તેમ દેખાવમાં સરખી લાગતી બે હેલ્મેટો વચ્ચેનો તફાવત....
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190220 Last updated on 08-05-2017